Header image  
   
 
    Úvod

Teorie

 

Augmented Reality

Rozšířená realita (RR, anglicky Augmented Reality) je speciální aplikací počítačově tvořených dat, která jsou zasazena do reálného světa. Vzniká tak kombinace mezi skutečností a virtuální realitou (VR). více


Digital Divide

Digital divide je rozdíl mezi lidmi s pravidelným efektivním přístupem k digitálním technologiím a těmi, kteří tento přístup nemají. Jiným slovy – někteří jsou schopni používat technologie k vlastnímu prospěchu a někteří ne. více


Folksonomie

Termín folksonomie (folksonomy) pochází od Thomase Vander Vala. Bývá stavěn do opozice k pojmu taxonomie. Tím je myšlena odborníky předem vytvořená kategorizace pojmů (s jasnými definicemi nadřazených a podřazených termínů), která slouží ke třídění. V prostředí webu máme na mysli třídění online obsahu (webových stránek, linků, fotografií...). více


Informační společnost

Pojem informační společnosti se poprvé objevil v Norově-Mincově zprávě francouzské vlády v roce 1975, která rozšířila tradiční chápání telekomunikací i na otázky národní technologické suverenity a vytyčila vládní iniciativy včetně "elektronického občanství" (obecně se považuje i za původce termínu "telematika"). více


Intermedialita

Samotný pojem "intermedia" (a od něj odvozená intermedialita) byl v roce 1966 převzat Dickem Higginsem (1938-1998), umělcem, teoretikem experimentálního umění a příslušníkem hnutí Fluxus, od básníka Samuela Taylora Coleridge, který jej používal ve svých kritických pracích počátkem 19. století k definici forem, jež spadají do prostoru mezi již známými médii. více


Neo-ludismus

Neo-ludismus je vnímán jako moderní hnutí kategorického odporu k technologii. Neexistuje žádná skupina, která by si říkala neo-ludité, nejde ani o poltické hnutí. Na druhé straně, pokud se jedná o nějakém kontroverzním tématu, jednotlivci se spojí v boji za společnou věc. Výsledkem je zajímavé spojení liberálních, konzervativních i radikálních prvků do soudržné, protitechnologické skupiny. více


Pět principů nových médií

Jedná se o: numerical representation, modularity, automation, variability, a transcoding. Těchto pět principů definoval ve svém díle "The Language of New Media" Lev Manovich (nar. 1960 v Moskvě), významný teoretik médií a profesor Vizuálních umění na univerzitě v Kalifornii. více


Wiki

Termín "wiki" označuje typ webových stránek, kde je možné jednoduše přidávat, měnit nebo odebírat obsah (texty, obrázky). Tyto možnosti tedy nemá pouze webmaster, ale každý uživatel (buď automaticky nebo po registraci). Obvyklým typem wiki jsou encyklopedie, a hlavním cílem je tedy kooperace na jejich tvorbě. více