Header image  
   
 
    Úvod

Technologie

 

Haptické rozhraní

Haptický, jak již asi víte, znamená hmatový. Výraz pochází z řečtiny a označuje první smysl, který se vyvine u lidského plodu. Gibson tento smysl definuje jako „schopnost jedince vnímat svět sousedící s jeho tělem prostřednictvím svého těla“. více


TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protokol) – Síťová architektura, která je definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti. více