Header image  
   
 
    Úvod

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protokol) – Síťová architektura, která je definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti.
Počátky TCP/IP (konec 60. let) jsou úzce spojeny s činností agentury ARPA. Tyto protokoly nechala vyvinout pro svou počítačovou síť ARPANET. Na vývoji celé soustavy protokolů financovaném prostřednictvím tzv. grantů ministerstva obrany (účelových dotací na výzkum) se pak podílela počítačově orientovaná pracoviště předních univerzit USA. Svou dnešní podobu získaly nové protokoly zhruba v letech 1977-79, a brzy poté na ně začala postupně přecházet i vlastní síť ARPANET, která se posléze stala zárodkem a páteří celého konglomerátu sítí, nazývaného dnes příznačně Internet.
Agentura ARPA (mezitím přejmenovaná na DARPA) se snažila prosadit nově vytvořené protokoly (a vlastně i celou ucelenou síťovou architekturu) do praktického života i mimo síť ARPANET, především pak do akademického prostředí. Většina univerzitních počítačových pracovišť v USA v té době provozovala nějakou verzi tzv. BSD Unixu, pocházející ze střediska Berkeley Software Distribution (BSD) na University of California v Berkeley. Agentura DARPA si proto nechala u přední americké firmy Bolt, Beranek and Newman (BBN) na zakázku vyvinout implementaci TCP/IP protokolů pod operační systém Unix, a univerzitě v Berkeley přispěla výzkumnými granty na začlenění těchto protokolů do univerzitou distribuovaných produktů. Tím se protokoly TCP/IP prosadily do BSD Unixu, a posléze pak i do ostatních verzí Unixu buď přímo jako jejich standardní součást, nebo jako volitelný doplněk (option). Díky své popularitě se však záhy dostaly i na jiné platformy, a dnes jsou implementovány snad ve všech výpočetních prostředích, od osobních počítačů PC s operačním systémem MS DOS až např. po sálové počítače (mainframes) firmy IBM a operační systém VM.
Pro svůj úzký vztah k síti Internet je soustava protokolů TCP/IP někdy označována také jako Internet protocol suite (doslova: soustava protokolů Internetu), nebo též Department of Defense (DoD) protocol suite, což naopak zdůrazňuje vztah k ministerstvu obrany USA.


Zdroje:

http://www.earchiv.cz/a92/a231c110.php3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sada_protokol%C5%AF_Internetu