Header image  

 
 
    Úvod

Pět principů nových médií

Jedná se o: numerical representation, modularity, automation, variability, a transcoding. Těchto pět principů definoval ve svém díle "The Language of New Media" Lev Manovich (nar. 1960 v Moskvě), významný teoretik médií a profesor Vizuálních umění na univerzitě v Kalifornii.
Numerická reprezentace znamená, že všechny objekty médií (ať už vytvořené na počítači, nebo zdigitalizovány z původní formy) se skládají z digitálního kódu. Text, obrázek, zvuk, video; to vše je reprezentováno kódem (potažmo řadou jedniček a nul).
Modularita spočívá v tom, že jednotlivé prvky či objekty mohou být zkombinovány do objektů větších a komplexnějších, ale přesto si mohou zachovat svoji individualitu, jedinečnost. Objekty se skládají z dalších objektů, a tak dále (např. text - slova - písmena; obrázek - tvary - pixely)
Automatizace se dělí na dvě části: 'low-level' a 'high-level'. Automatizace nižší úrovně označuje základní operace (jako automatický symbol 'Away', když delší dobu nepracujeme s ICQ), zatímco vysoká úroveň již obsahuje sofistikované postupy, jako třeba umělou inteligenci (AI).
Variabilita znamená, že objekt nových médií není pouze statický či navždy fixovaný, ale naopak se mění, vyvíjí, a může vystřídat prakticky nekonečné množství verzí. Příkladů variability je celá řada (například možnost změnit v textu velikost či barvu písma).
Transkódování je v podstatě 'komputerizace' kultury do počítačových dat (tedy de facto digitalizace). Počítačová i kulturní oblast (vrstva, dimenze) se navzájem ovlivňují a působí na sebe. Příkladem budiž třeba e-mail (který je primární formou komunikace dnešní digitální společnosti, stejně jako to byla dříve klasická pošta).

Pro podrobnější informace vřele doporučuji samotný Manovichův článek "Principles of New Media":
http://www.mediamatic.net/article-5971-en.html (1. část)
http://www.mediamatic.net/article-5972-en.html (2. část)
Zde jsou webové stránky Lva Manoviche:
http://www.manovich.net/
A další zdroje:
http://www.uweb.ucsb.edu/~rverduzco10/
http://shiningtaphy.blogspot.com/2006/11/w6-group-3-principles-of-new-media.html