Header image  

 
 
    Úvod

Neo-ludismus

Neo-ludismus je vnímán jako moderní hnutí kategorického odporu k technologii. Neexistuje žádná skupina, která by si říkala neo-ludité, nejde ani o poltické hnutí. Na druhé straně, pokud se jedná o nějakém kontroverzním tématu, jednotlivci se spojí v boji za společnou věc. Výsledkem je zajímavé spojení liberálních, konzervativních i radikálních prvků do soudržné, protitechnologické skupiny.
Ludité byli společenské hnutí anglických dělníků na počátku 19. století, kteří
protestovali (často ničením textilních strojů) proti změnám, způsobeným průmyslovou revolucí, které jim braly práci. Hnutí, založené roku 1811, bylo pojmenováno po (pravděpodobně mýtickém) vůdci Nedu Luddovi. Po krátké období bylo natolik silné, že se utkalo v bitvách s britskou armádou.
Narozdíl od anarcho-primitivistů nepovažují neo-ludité technologii samu za zlou. Pouze věří, že působí na lidi způsobem, který je nutí dělat špatné věci, nebo jsou pouze skeptičtí k novinkám. Neo-ludité prohlašují, že technologie způsobuje odlidštění a odcizení lidí, ničí tradiční kultury, společnosti a rodinnou strukturu, zanáší jazyky odpadem, redukuje potřebu mezilidského kontaktu nebo poškozuje celou biosféru Země způsobem, který může způsobit vyhynutí lidí. Dalšími problémy technologie jsou pak ztráta soukromí, konzumentství, krutost ke zvířatům, společenský úpadek, kolaps přírodních a kmenových způsobů života ad.