Header image  

 
 
    Úvod

Friedrich Kittler

Friedrich Kittler je německý literární vědec a teoretik médií. Jeho práce se zabývá médii, technologií a vojenstvím. Narodil se roku 1943 v saském městě Rochlitz. Odtud jeho rodina prchla do Západního Německa, když mu bylo 15 let. Zde navštěvoval gymnázium a později studoval germanistiku, románskou filologii a filozofii na Universitě Alberta Ludwigse ve Freiburgu. Během studií byl ovlivněn spisy Michela Foucaulta a Jacquese Lacana.
V roce 1976 získal doktorát ve filozofii za svou práci o básníku Conradu Ferdinandu Meyerovi. O osm let později dosáhl habilitace na poli moderní německé literární historie.
V letech 1986 – 1990 vedl projekt literární a mediální analýzy v Kastelu a roku 1987 byl jmenován profesorem moderních německých studií na univerzitě v Ruhru a zároveň zvolen do čela Estetiky médií a dějin na berlínské Humboldtově univerzitě.
V roce 1993 byl oceněn za svůj výzkum v oblasti teorie médií.
Friedrich Kittler je důležitý zejména v novém přístupu k teorii médií, který získal popularitu v 80. letech – pojmu nová média. Ve své teorii odmítá McLuhanova tvrzení o tom, že média jsou extenzemi lidského těla. Místo toho jim přiznává autonomii.
Dále vidí procesy psaní literatury, psaní počítačových programů a vypalování struktur do křemíkových čipů jako kontinuum.