Header image  

 
 
    Úvod

Digital Divide

Digital divide je rozdíl mezi lidmi s pravidelným efektivním přístupem k digitálním technologiím a těmi, kteří tento přístup nemají. Jiným slovy – někteří jsou schopni používat technologie k vlastnímu prospěchu a někteří ne.
Digital divide není jediná zcela jasná hranice, která rozděluje společnost na dvě skupiny. Nevýhody mohou být různého stupně. Někdy se jedná o počítače nízké kvality a výkonu, jindy o pomalé nebo drahé připojení k Internetu. V rozvojových zemích se špatně získávají technologie. Někteří lidé mají zase možnost využít laciného připojení v internetových kavárnách, ale postrádají pohodlí Internetu doma.
V poslední době se spíše než o dostupnosti technologií hovoří o problematice počítačové gramotnosti. Je potřeba naučit lidi efektivně vyhledávat a využívat informace, pracovat s počítačem a v některých případech také je nejprve naučit číst a psát. Nejde přitom jen o jednorázový kurz, ale hlavně o možnost často zkoušet a trénovat získané dovednosti v praxi.
Další klíčovou dimenzí je globální digital divide, který odráží existující ekonomické rozdělení světa. Digital divide na globální úrovni prohlubuje ekonomické rozdíly na planetě.
Rozvinuté země mohou využívat internetových technologií k obchodu, práci a vzdělání, zatímco chudé země v těchto oblastech strádají a jejich nevzdělaní obyvatelé nemohou obstát v globální ekonomii.
Důležitým aspektem je digital divide v kontextu e-demokracie. Ta je sice stále téměř v plenkách, ale blogy, wiki, mailing listy a podobné služby Internetu mají významný vliv na rozšiřování jejích možností.
Jeden z klíčových problémů digital divide v liberální demokracii je spojen s možností participovat na e-vládnutí. V extrémní situaci by to znamenalo, že žádný přístup k Internetu = žádný hlas, neboť jiným způsobem by již hlasovat nešlo. Také existuje riziko, že některé společenské skupiny budou mnohem více přítomny v rozhodovacích procesech, než jiné, což by bylo v rozporu s demokratickými principy rovnosti.
Na odstranění digital divide se velkou mírou podílí hnutí open softwaru, open contentu a open accessu. Bez nich by nemohly fungovat programy, jako je např. One Laptop per Child, který si klade za cíl rozšířit počítačovou gramotnost a přístup k Internetu do rozvojových zemí díky počítačům v ceně 100$.