Header image  

 
 
    Úvod

Augmented Reality

Rozšířená realita (RR, anglicky Augmented Reality) je speciální aplikací počítačově tvořených dat, která jsou zasazena do reálného světa. Vzniká tak kombinace mezi skutečností a virtuální realitou (VR). Ošem zatímco VR vytváří zcela nový umělý svět, RR využívá reálný svět, který obohacuje o prvky světa virtuálního. Může se tak dít například pomocí speciálních brýlí. Ty jsou průhledné, aby skrz ně bylo vidět okolí jejich nositele, ale zároveň se na jejich plochu mohou promítat digitálně vytvořená data.
RR využívá satelitní navigace GPS, sledování pohybu, strojového vidění a dalších technologií. Při tom rozšiřuje prostor pro interakci. Zatímco dříve jsme mohli interagovat se světem skutečným a virtuálním pouze odděleně, díky RR můžeme jednat v obou prostředích najednou.
Aplikací takovéhoto systému je celá řada. Od vojenského letectví (promítání důležitých dat na průzor pilotovi helmy), přes lékařství (zviditelnění skrytých orgánů – virtuální rentgen), až po turistiku (možnost prohlížet si památná místa očima lidí z minulosti) a nebo zábavu (počítačové hry v reálném světě).
Tímto velice stručným přehledem nejsou možnosti RR vůbec vyčerpány. Do budoucna je možno čekat další způsoby jejího použití a tím i stále větší pronikání  do našich životů.