Header image    
     
 
 

Studia nových médií
Vítejte na stránkách, které si kladou za cíl poskytovat informace o nových médiích. Web vznikl jako výstup předmětu Systémy elektronického vzdělávání na Ústavu informačních studiíí a knihovnictví FF UK, obor Studia nových médií.

Web spuštěn
Po letech nepřetržitého vývoje se konečně podařilo spustit tento ambiciozní projekt. Věříme, že přinese všem zájemcům o nová média dostatek informací, které přispějí k jejich profesionálnímu růstu. Jedině tak můžeme čelit výzvám informační společnosti.


Plánované akce